Vrijwillig ontslag nemen

ZELF ONTSLAG NEMEN

Heeft u het niet naar uw zin bij uw werkgever of ruzie, dan moet u niet zelf ontslag nemen.

Wanneer u zelf ontslag neemt, verspeelt u al uw rechten. Bovendien kan uw werkgever u aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt ten gevolge van een voortijdig einde van de arbeidsovereenkomst. U mag  niet zomaar wegblijven op uw werk met de mededeling dat u ontslag neemt. Dit kan grote gevolgen  hebben. U bent verwijtbaar werkloos en het UWV mag u een WW-uitkering weigeren. En de gemeente kan uw aanvraag voor bijstand afwijzen omdat u zelf ontslag heeft genomen.

Vrijwillig ontslag nemen

Heeft u een nieuwe baan gevonden, of het niet meer naar uw zin op het werk, dan mag u vrijwillig ontslag nemen. U moet daarbij de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn in acht nemen.  Doet u dit niet, dan hoeft uw werkgever uw ontslag niet te accepteren. Het is daarom zaak om eerst mondeling met uw werkgever contact op te nemen en aan te geven dat u uit dienst wil. Bespreek met uw werkgever of en tegen welke datum hij ermee akkoord gaat dat u vrijwillig ontslag neemt. Wanneer de werkgever instemt met vrijwillig ontslag, dan zal hij eerder genegen zijn om een positief getuigenschrift te schrijven en om niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Ook kunt u bespreken hoe en aan wie u uw werkzaamheden zal overdragen en of u iemand moet inwerken om uw arbeid over te nemen. Op deze manier verloopt ‘vrijwillig ontslag nemen’ zonder noemenswaardige problemen met uw werkgever.

Neem eerst met ons contact op hoe u moet handelen als u zelf ontslag wilt nemen vanwege een conflict met uw werkgever of met uw collega’s. Wij adviseren u welke stappen u moet volgen om zonder problemen zelf ontslag te nemen.

ONTSLAG SCHRIFTELIJK AANKONDIGEN

Indien uw werkgever niet akkoord gaat met ‘vrijwillig ontslag nemen’, dan moet u het ontslag schriftelijk aankondigen. Dit kan per e-mail, gewone brief of aangetekende post. Kijk in uw arbeidsovereenkomst op welke wijze u uw ontslag kunt aankondigen. Van belang is dat u achteraf kunt aantonen op welke wijze u ontslag heeft genomen en dat uw ontslagaankondiging uw werkgever tijdig heeft bereikt. Zorg daarom voor een kopie en een ontvangstbewijs van uw ontslagbrief. Ten tweede is van belang dat u de wettelijke opzegtermijn in uw ontslagbrief aanhoudt. In de arbeidsovereenkomst staat met hoeveel maanden opzegtermijn u rekening moet houden. Als dit niet in het arbeidscontract is opgenomen, kijk of er een cao van toepassing is. Is dit niet het geval, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Als u minder dan vijf jaar in dienst bent, is de opzegtermijn in het laatste geval één maand. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan het zijn dat er een langere opzegtermijn in acht moet worden genomen, of dat er helemaal geen tussentijds vrijwillig ontslag mogelijk is.

Neem bij twijfel met ons contact op, wij zoeken dit voor u uit.