ONTSLAG NEMEN BIJ DREIGEND ARBEIDSCONFLICT

ONTSLAG NEMEN BIJ DREIGEND ARBEIDSCONFLICT

Wil je ontslag nemen bij een dreigend arbeidsconflict?

Houd rekening met het volgende;

Geef uw werkgever een schriftelijke ontslagbrief die alle informatie bevat die wettelijk vereist zijn, zoals; de opzegtermijn en de – objectief geformuleerde – reden voor ontslagname.

Zorg dat u kunt bewijzen op welke datum en op welke wijze de ontslagbrief aan uw werkgever kenbaar is gemaakt (bijvoorbeeld per aangetekend schrijven, per e-mail of per fax). Zet in de ontslagbrief hoeveel vrije dagen en (deel) vakantiegeld u nog uitbetaald wil krijgen. Indien er sprake is van een dreigend arbeidsconflict, is het soms verstandiger om de vrije dagen en het vakantiegeld op te nemen in de periode die als opzegtermijn geldt. Discussies op de werkvloer die het arbeidsconflict met de werkgever kunnen vergroten, worden daarmee zoveel mogelijk uitgesloten. Indien er sprake is van een dreigend arbeidsconflict bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding, kunt u de arbeidsovereenkomst niet zonder meer tussentijds opzeggen.

Neem in een dergelijk geval vooraf met ons contact op om de juiste handelswijze door te nemen.