ONTSLAG NEMEN OP STAANDE VOET

ONTSLAG NEMEN OP STAANDE VOET

Een werknemer heeft altijd het recht om ontslag op staande voet te nemen.

Dit wanneer er zwaarwegende redenen zijn die het onmogelijk maken om bij de werkgever in dienst te blijven. Zit u in een werksituatie dat u overweegt om ontslag op staande voet te nemen, overleg eerst met ons hoe u dit het beste kunt insteken. U heeft dan vooraf duidelijkheid of u juridisch gezien goede gronden heeft om ontslag op staande voet te nemen en of u uw recht op WW veilig kunt stellen. Daarnaast maakt u wellicht nog kans op een aanvullende redelijke (schade)vergoeding van uw werkgever en of een transitievergoeding.

In sommige gevallen is het ook niet nodig om zelf ontslag op staande voet te nemen als de reden die daaraan ten grondslag ligt dermate ernstig is, dat de werkgever bereid is om zelf mee te werken aan een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst waarbij uw recht op WW en op een eventuele transitievergoeding en redelijke schadevergoeding wordt veilig gesteld. Wij kunnen dit dan zonder kosten met uw werkgever afspreken en voor een juridisch waterdichte beëindigingsovereenkomst zorgdragen. Bijkomend voordeel daarbij is dat u – met het oog op uw toekomstige carrière – niet op uw CV hoeft te vermelden dat u bij uw vorige werkgever ‘ontslag op staande voet’ heeft genomen, maar dat het dienstverband ‘vanwege een verschil van inzicht’ met wederzijds goedvinden is beëindigd. U beschikt dan over een positief getuigeschrift. Een plotselinge ontslagname op staande voet, maakt dit moeilijker en veelal is er nog een rechtszaak nodig om bijvoorbeeld uw achterstallig loon, vakantiegeld en vrije dagen uitbetaald te krijgen.