ONTSLAG GOED VOORBEREIDEN

ONTSLAG VOORBEREIDEN

Bent u van plan onverwacht ontslag te nemen, bereid dit van te voren goed voor!

Zorg dat u al uw persoonlijke spullen mee naar huis heeft genomen. En vraag aan collega’s die u goed kent, of zij ná het ontslag een goede referentie voor u schrijven of op Linkedin plaatsen. Bereid u eveneens voor op de te verwachten reactie van uw werkgever wanneer u – onverwacht – aankondigt ontslag te willen nemen. Het kan zijn dat hij u als werknemer wil behouden en u bijvoorbeeld een salarisverhoging of functieverbetering voorstelt. Bedenk vooraf voor uzelf of u daar voor openstaat, danwel dat u echt weg wil en elders wil werken. Het kan ook zijn dat de werkgever boos wordt en u allerlei vervelende sancties aankondigt, zoals geen positief getuige-schrift en het inhouden van studiekosten op uw salaris en vakantiegeld. Of dat hij u aan een concurrentiebeding wil houden, met aanzegging van hoge boetes als u zich daaraan niet houdt. Bereid u hier goed op voor, zodat u niet schrikt van de reactie van uw werkgever bij ontslag.

Ons advies is om in het gesprek altijd positief te blijven en benadrukken dat u met plezier heeft gewerkt en u voor de toekomst hoopt nog een samen te werken of elkaar tegen te komen. Zeg niets negatiefs over uw werkgever of uw collega’s. En heeft u van te voren al het idee dat uw problemen krijgt als u ontslag wilt nemen, overleg eerst met ons of wij wellicht via bemiddeling of een professionele arbeidsmediator uw ontslagname alsnog in goede banen kunnen leiden.

ONTSLAG SCHRIFTELIJK AANKONDIGEN

Indien uw werkgever niet akkoord gaat met ‘vrijwillig ontslag nemen’, dan moet u het ontslag schriftelijk aankondigen. Dit kan per e-mail, gewone brief of aangetekende post. Kijk in uw arbeidsovereenkomst op welke wijze u uw ontslag kunt aankondigen. Van belang is dat u achteraf kunt aantonen op welke wijze u ontslag heeft genomen en dat uw ontslagaankondiging uw werkgever tijdig heeft bereikt. Zorg daarom voor een kopie en een ontvangstbewijs van uw ontslagbrief. Ten tweede is van belang dat u de wettelijke opzegtermijn in uw ontslagbrief aanhoudt. In de arbeidsovereenkomst staat met hoeveel maanden opzegtermijn u rekening moet houden. Als dit niet in het arbeidscontract is opgenomen, kijk of er een cao van toepassing is. Is dit niet het geval, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Als u minder dan vijf jaar in dienst bent, is de opzegtermijn in het laatste geval één maand. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan het zijn dat er een langere opzegtermijn in acht moet worden genomen, of dat er helemaal geen tussentijds vrijwillig ontslag mogelijk is. Neem bij twijfel met ons contact op. Wij zoeken dit voor u uit.

Wilt u meer weten over zelf ontslag nemen en wat kan wel en wat kan niet, neem contact op met Advocaat Arbeidsrecht.