ONTSLAG NEMEN TIJDENS ZIEKTE

ONTSLAG NEMEN TIJDENS ZIEKTE

In het algemeen is het niet verstandig om zelf ontslag te nemen tijdens ziekte. U verspeelt daarmee u recht op doorbetaling bij ziekte en mogelijk uw recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Als u ziekt bent, dient u bij de bedrijfsarts of de arbodienst van u werkgever langs te gaan. De bedrijfsarts zal met u beoordelen of uw ziektemelding terecht is en of u moet re-integreren.

U moet in geen geval zelf ontslag nemen als de arbo-arts u beter verklaart en uw werkgever wil dat u weer aan het werk gaat. Eventueel heeft u recht op een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts. Wij kunnen u daarmee helpen. En mocht het zo zijn dat u toch ontslag wil nemen tijdens ziekte, dan kunnen wij zonodig met uw werkgever in overleg treden of er een goede oplossing mogelijk is waarbij u wel recht houdt op een Ziektewet- of WW-uitkering van het UWV.

Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts over uw ziekte en wil de werkgever weer dat u aan het werk gaat, neem direct met ons contact op.