Niet goed? Geld terug!

De advocaten van advocaat-arbeidsrecht streven naar de beste kwaliteit door zich te focussen op bereikbaarheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en transparantie. Wij staan volledig achter onze advocaten en diensten en vertrouwen erop dat u voor de volle 100% tevreden bent.

Advocaat-arbeidsrecht is overtuigd van de kwaliteit van onze advocaten. Daarom bieden wij de advocaat-arbeidsrecht ‘niet tevreden, geld terug garantie’. Wij hebben u immers een advocaat van advocaat-arbeidsrecht aanbevolen. Het tarief dat u aan onze advocaat moet betalen, staat op onze site vermeld. Onze advocaat heeft u persoonlijk duidelijk gemaakt welke werkzaamheden hij voor u  verricht voor het afgesproken tarief. Als de advocaat niet de dienstverlening levert, die u op grond van de afgesproken werkzaamheden en het tarief mocht verwachten, dan betaalt advocaat-arbeidsrecht u uw geld terug. Voorwaarde hiervoor is wel dat wanneer u tijdens de procedure met uw advocaat het gevoel heeft dat het niet goed gaat, u aanstonds contact met ons opneemt. Hierdoor hebben wij dan de mogelijkheid om de zaak weer vlot te trekken of om een andere advocaat voor u in te schakelen.

Onze terugbetalingsgarantie heeft geen betrekking op de uitkomst van een door u gevoerde gerechtelijke procedure. Procederen behelst altijd een procesrisico en de uitkomst van een proces is afhankelijk van meerdere factoren. Onze terugbetalingsgarantie heeft wel betrekking op het werk dat door uw advocaat is geleverd en of de werkzaamheden naar verwachting conform de afspraak zijn uitgevoerd. In eerste instantie dient u uiteraard goed overleg met uw advocaat te voeren op welke punten zijn dienstverlening niet aan uw verwachtingspatroon heeft voldaan. Elke advocaat heeft een interne klachtenprocedure, die u eerst dient te volgen. Deze informatie staat op de website van uw advocaat.

Mocht u er echter niet uitkomen met uw advocaat en blijft u van mening dat de werkzaamheden niet conform afspraak zijn verricht, dan vragen wij u om binnen uiterlijk veertien dagen nadat de advocaat zijn werkzaamheden voor u heeft beëindigd, een e-mail te sturen aan info@advocaat-arbeidsrecht.com. Beschrijft u hierbij gemotiveerd waarom u niet tevreden bent over de dienstverlening van uw advocaat. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. Indien wij de klacht over uw advocaat gegrond achten, dan sturen wij u daarvan een schriftelijke bevestiging en betalen wij, binnen tien dagen nadien, het betreffende tarief vermeld op onze website aan u terug. Deze terugbetalingsgarantie heeft alleen betrekking op het op onze site vermelde honorarium van de advocaat voor zijn werkzaamheden. Door u betaalde griffierechten of kosten derden (bijvoorbeeld van de deurwaarder), vallen niet onder onze garantie.

Advocaat-arbeidsrecht heeft haar advocaten zorgvuldig geselecteerd en staat in voor de kwaliteit van de dienstverlening van onze advocaten. Als u niet tevreden bent over één van onze advocaten, dan raakt dat onze kernwaarden en de kwaliteit waar advocaat-arbeidsrecht voor staat. U bent pas een klant van ons als u een tevreden klant bent.