Betaling achteraf mogelijk

betaling-achteraf-mogelijk-200215-w360.jpg

In de advocatuur is het niet gebruikelijk dat cliënten hun advocaat achteraf betalen voor verleende diensten. Advocaat-arbeidsrecht wil deze service toch bieden aan haar klanten. Bij andere zakelijke dienstverleners, maar ook bijvoorbeeld  bij webshops, is achteraf betalen een vaak voorkomende vorm van betalen. Eerst zien, dan betalen. De Nederlandse consument betaalt het liefst nadat hij een artikel heeft ontvangen. Onze advocaten zijn bereid mee te gaan in deze extra service van advocaat-arbeidsrecht naar de klant toe. Voorwaarde hierbij is wel dat u zich vooraf schriftelijk of per e-mail akkoord verklaard met het tarief op de website met betrekking tot de door uw advocaat uit te voeren werkzaamheden. En betaling achteraf geldt alleen voor de op de website vermelde tarieven ter zake het honorarium van uw advocaat voor zijn werkzaamheden. Kosten van derden, die meestal vooraf aan de derde moeten worden betaald, zoals griffierecht en deurwaarderskosten, dient u wel bij aanvang van de procedure of andere verrichtingen aan uw advocaat te voldoen.

Betaling in termijnen


Indien u tijdelijk krap bij kas zit en u de declaratie van uw advocaat niet in één keer kunt betalen, dan is het ook mogelijk om de factuur in maandelijkse termijnen aan uw advocaat te voldoen. U kunt hiervoor een betalingsregeling met uw advocaat afspreken, die afhankelijk is van uw maandelijkse afloscapaciteit. Voorwaarde is wel dat betaling van uw eerste termijn plaatsvindt vóór aanvang van de werkzaamheden van uw advocaat en uw eerste betaling tenminste de kosten van derden dekt. Uw advocaat dient deze kosten immers wel vooraf te betalen aan deze derden.

Korting bij voortuitbetaling


Wanneer u met advocaat-arbeidsrecht of met uw eigen advocaat overeenstemming heeft bereikt over de door uw advocaat te verrichten werkzaamheden en het vaste tarief dat u daarvoor betaalt, dan kunt u bij betaling ineens vooraf een korting van 5% krijgen op de op de website vermelde vaste tarieven. Voorwaarde hiervoor is dat u de factuur (met de korting daarin verwerkt) binnen uiterlijk twee werkdagen betaalt, na de ontvangst van deze factuur per e-mail. Indien u niet binnen deze twee dagen de factuur heeft voldaan, dan ontvangt u een aanvullende factuur van advocaat-arbeidsrecht voor de – onterecht – gegeven korting van 5% op het oorspronkelijke tarief vermeld op de website voor de betreffende werkzaamheden.

Afwijkende tarieven of betalingsafspraken


De advocaten van advocaat-arbeidsrecht willen u optimaal van dienst zijn. Rekening houden met uw cashflow en uw financiële positie behoort tot onze standaard service. Wilt u afwijken van de op onze website vermelde tariefstelling en betalingsvoorwaarden, dan vragen wij u om telefonisch contact met ons op te nemen, zodat wij u een oplossing op maat kunnen voorstellen.